Yoga Docenten Opleiding 'Nieuwe Tijds Yoga'
It is our time on this planet    

Welkom

 

Helderheid en onderscheidingsvermogen zijn van onschatbare waarde


Welkom op de site van Yoga Docenten Opleiding 'Nieuwe Tijds Yoga' (Zuid Limburg) onder leiding van Manon Mommers.  Je vindt hier informatie over deze drie-jarige docentenopleiding.  

Deze opleiding is tot stand gekomen vanuit behoefte aan vernieuwing en verbreding van de toepassing van yogatechnieken; namelijk in combinatie met energetisch werk en ademtherapie (Methode van Dixhoorn). Het biedt handvatten om jezelf te trainen, maar tevens anderen te kunnen begeleiden in het vinden van de juiste ‘afstemming’; hieronder vallen bijvoorbeeld een ‘veilig’ zenuwstelsel, natuurlijke adembeweging, zelfvertrouwen, helderheid, etc; zaken die eventueel andere therapieën ondersteunen, of mogelijk maken. 

In kleine groepen van 8 mensen gaan we de diepte in, schonen we op en verleggen we grenzen; dit betreft alle aspecten van ons zijn. Het lichaam en de ademhaling spelen hierin een belangrijke sleutelrol. Dit is veilig en grondig en forceert niets; de persoonlijke ontwikkeling krijgt een natuurlijk en rustig verloop. De ervaringen die wij zo opdoen in de lessen, staan volledig in dienst van het vinden van een steeds fijnere 'afstemming’ of 'alignement' van waaruit bewustzijnsverruiming zich vanzelf verder uitbreidt. Dit is uiteindelijk bepalend voor wat je gaat 'doorgeven' op jouw eigen manier.   

 

Yoga docenten opleiding ‘Nieuwe Tijds Yoga’ is een CRKBO Geregistreerde Instelling. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 
Want to join us?!

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info